Načítá...

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající a kupující:

Prodávající je firma Tomáš Kubec, se sídlem Borová 1532/8, 143 00 Praha 4, IČ: 68411103, DIČ CZ7603260214 Kupujícím je zákazník našeho internetového obchodu.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle firmy. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Vrácené zboží nesmí být používáno. Zboží musí být vráceno včetně originálního obalu a s veškerým příslušenstvím. V případě porušení těchto ujednání je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu finanční kompenzaci.

Doprava

Standartní odeslání zásilky je realizováno během 1-2 dnů od Vaší objednávky, nebo dle telefonické či emailové domluvy. Zboží Vám doručí kurýrní služba následující pracovní den ode dne odeslání. O stavu dopravy zásilky budete informováni. Cena dopravy je závislá na váze zásilky a je uvedena po přidání zboží do „košíku“. Zboží lze odebrat i osobně na adrese provozovny. Před odběrem vyčkejte zprávy od prodávajícího, že zboží je připraveno k odběru. Prodávající současně upřesní aktuální otevírací hodiny provozovny.

Platba

Platba za objednanou zásilku je realizována při převzetí zboží od kurýrní služby (nelze platit kartou). Při osobním odběru zboží je platba realizována hotově (nelze platit kartou).

Reklamace, servis

Dojde-li při předání zásilky k jakýmkoliv nesrovnalostem, máte právo zásilku nepřevzít – vrátit zpět kurýrovi. Pokud se na výrobku objeví závada při používání, napište na kontaktní email zprávu – o jakou závadu se jedná. Podle charakteru závady budete vyzváni buď k odeslání výrobku na nejbližší servisní provozovnu, nebo Vám bude doručen výrobek nový a současně od Vás kurýr vyzvedne výrobek poškozený. O konkrétním postupu Vás vždy budeme informovat emailem.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytnuta základní záruční doba minimálně 2 roky. U některých výrobků je vyznačena záruční doba delší.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

  • Podpořte úsporné teplo
  • Podpořte úsporné teplo
  • Kontaktujte nás
    Tel. +420 604 753 677
    e-mail formulář